פרצו לי לבית

פרצו לי לבית

ההודעה למוקד היא קצרה ולאקונית. פרצו לי הביתה. מה עושים דבר ראשון? שלא פגעו, חלילה, במי שאולי שהו אותה שעה בבית.חושבים על חפצי הערך הכספי? מתפללים שהפורץ או הפורצים לא לקחו דבר שהוא בעל ערך רגשי? פרצו לי לבית, פירושו – חיללו את הקדוש והיקר לי. חדרו לפרטיותי. אדם שאומר את המלים פרצו לי לבית מפנים בהדרגה את משמעות הפריצה. יש מי שמשמעותה חודרת ומחלחלת אליו באטיות, בהדרגה. יש אחרים, שהמשמעות פורצת ומפלחת את לבם באחת. איש אינו מתכונן לרגע שבו יקבלו המלים פרצו לי לבית משמעות מעשית עם נגיעה – ופגיעה! – אישית ישירה.
פרצו לי לבית , האם פירוש הדבר שלא הגנתי עליו מספיק? האם היה נכון להשקיע יותר במנעול, כגון מנעול מרתוק, אשר לפי דעת כל המומחים מהווה הגנה טובה ביותר על דלת פלדה. שאלות אלה ואחרות נותרות פתוחות כמו פצע, כאשר אדם שאומר פרצו לי לבית מגלה כי עכשיו, לצערו ולהפסדו, כבר מאוחר.